Παράταση προθεσμιών λήξης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκά

Παράταση των προθεσμιών λήξης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκά ζητά με επιστολή του προς το ΥΠΕΝ ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).

 

Η περίοδος μη κανονικότητας που διανύουμε εδώ και σχεδόν ένα έτος, έχει δημιουργήσει αρρυθμίες στην αγορά. Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η έλλειψη υλικών για την έγκαιρη και εμπρόθεσμη υλοποίηση φωτοβολταϊκών σταθμών. Η έλλειψη αυτή αφορά από φωτοβολταϊκά πλαίσια έως αντικεραυνικά συστήματα και ασφαλειοδιακόπτες απαραίτητους για την ασφάλεια των σταθμών. Είναι γνωστό σε όλη την αγορά ότι οι παραδόσεις εισαγόμενων υλικών έχουν καθυστέρηση τουλάχιστον 2 μηνών. Τα προβλήματα των εσωτερικών μεταφορών επιφέρουν επίσης μεγάλη καθυστέρηση στις παραδόσεις.

 

Δεδομένης αυτής της κατάστασης, πολλά έργα δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπουν οι όροι σύνδεσης που έχουν λάβει (κάποιοι από τους οποίους λήγουν εντός του Φεβρουαρίου).

 

Ο ΣΕΦ ζητά από το ΥΠΕΝ να εξετάσει την περίπτωση να δοθεί ολιγόμηνη παράταση των προθεσμιών που αφορούν συμβάσεις σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα.