Οι προτάσεις του ΣΕΦ για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του ΥΠΕΝ με φορείς της αγοράς για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών ΑΠΕ, ο ΣΕΦ παρουσίασε τις προτάσεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν:

1. Την κατάργηση της άδειας εγκατάστασης.

2. Την αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας με μια απλή γνωστοποίηση και επιθεώρηση.

3. Προτάσεις για την αντιμετώπιση του κορεσμού των δικτύων ιδίως για μικρομεσαίες επενδύσεις.

4. Την απλοποίηση αλλά και αυστηροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδοτικής διαδικασίας.

5. Τη διαδικασία αδειοδότησης για έργα που δεν συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες.

6. Προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την αποθήκευση ενέργειας.

7. Την καθιέρωση αποκλειστικών προθεσμιών για τις υπηρεσίες που γνωμοδοτούν.

Δείτε τις αναλυτικές προτάσεις εδώ