ΦΕΚ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έως 1 MW σε γη υψηλής παραγωγικότητας

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έως 1 MW σε γη υψηλής παραγωγικότητας.