Στατιστικά στοιχεία εφαρμογής net-metering για το 2017

Σε σε όλη την επικράτεια έχουν υποβληθεί 1.584 αιτήσεις από την αρχή του προγράμματος net metering (Μάιος 2015). Το 91% αυτών έχουν προχωρήσει στο στάδιο της προσφοράς σύνδεσης ή/και στη σύμβαση σύνδεσης, ενώ 849 συστήματα (54% των αιτήσεων) λειτουργούν κανονικά.

Όσον αφορά στην ισχύ των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί αυτή ανέρχεται σε 37 MWp (μεγαβάτ), ενώ τα συστήματα που έχουν συνδεθεί είναι 12,9 MWp (35% της συνολικής ισχύος των αιτήσεων).

 

 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Εικονικό

Net-metering

Σύνολο

Πλήθος

Ισχύς (MWp)

Πλήθος

Ισχύς (MWp)

Πλήθος

Ισχύς (MWp)

Πλήθος

Ισχύς (MWp)

Αιτήσεις

1.113

28,4

454

8,05

17

0,6

1.584

37,05

Προσφορά σύνδεσης ή/και σύμβαση σύνδεσης

1.009

23,1

427

7,84

9

0,24

1.445

31,18

Ενεργοποίηση

692

11

155

1,86

2

0,04

849

12,9

 

Έτος

Αριθμός λειτουργούντων συστημάτων

Ισχύς (kWp)

Μέση ισχύς ανά σύστημα (kWp)

2015

115

1.816,26

15,79

2016

443

5.620,89

12,69

2017

291

5.469,02

18,79

Σύνολο

849

12.906,17

15,20

Τα στοιχεία για το διασυνδεδεμένο σύστημα αφορούν μέχρι τις 15.12.2017, για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά έως την 04.10.2017 ενώ για το εικονικό net-metering έως τις 11.12.2017. Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ

Από την ημερομηνία που γίνεται η αίτηση μέχρι την προσφορά σύνδεσης απαιτούνται κατά μέσο όρο 28 ημέρες, ενώ από την προσφορά σύνδεσης μέχρι τη σύμβαση σύνδεσης απαιτούνται κατά μέσο όρο 39 ημέρες. Τέλος, από τη σύμβαση σύνδεσης ως την ενεργοποίηση απαιτούνται κατά μέσο όρο 103 ημερολογιακές ημέρες. Επομένως, από την ημερομηνία που ο επενδυτής θα καταθέσει την αίτησή του μέχρι την ενεργοποίηση του συστήματός του απαιτούνται κατά μέσο όρο περίπου 5,5 μήνες.