Παρουσίαση της ΡΑΕ για τους νέους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Δείτε εδώ την παρουσίαση της ΡΑΕ για τους νέους διαγωνισμούς ΑΠΕ (24.1.2018)