Οριστικά αποτελέσματα διαγωνισμού ΑΠΕ Ιουλίου 2018

Δείτε εδώ τα οριστικά αποτελέσματα του διαγωνισμού ΑΠΕ που διενεργήθηκε στις 2 Ιουλίου 2018.