Ερωτοαπαντήσεις σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες για έργα ΑΠΕ

Δείτε εδώ τις ερωτοαπαντήσεις που δημοσίευσε η ΡΑΕ σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες για έργα ΑΠΕ