Επιστολή του ΣΕΦ προς το ΥΠΕΝ για την αποζημίωση σταθμών ΑΠΕ με Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης

Έχουν περάσει 21 μήνες από την ψήφιση του Ν.4414/2016 και 17 μήνες από τη διενέργεια του πρώτου πιλοτικού διαγωνισμού και ακόμη δεν είναι εφικτή η πληρωμή εκείνων των σταθμών ΑΠΕ που έχουν υπογράψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, καθώς οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις απαραίτητες διαδικασίες.

Κατανοούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο με πολλές και πολύπλοκες αλλαγές, αλλά αυτό επ’ ουδενί συνιστά δικαιολογία για αυτή τη στασιμότητα, αφού αποτελεί ένα από τα κομβικότερα στοιχεία για τις επενδύσεις και τη χρηματοδότησή τους.

Πρόσφατα το ΥΠΕΝ προχώρησε σε μια μεταβατική ρύθμιση (Αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172857) προκειμένου οι επενδυτές να αποζημιώνονται προσωρινά μόνο στο πλαίσιο της συμμετοχής των σταθμών τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, λύση που αν και δεν ικανοποιεί τους επενδυτές, δίνει τουλάχιστον μια προσωρινή ανάσα. Ακόμη και αυτή η ατελής λύση όμως δεν εφαρμόζεται προς το παρόν στην πράξη.

Είναι αναγκαίο να γίνουν το γρηγορότερο οι τιμολογήσεις και οι πληρωμές όλου του ποσού που οφείλεται στα λειτουργούντα έργα (τα πρώτα συνδέθηκαν ήδη από τον Οκτώβριο 2017),  ώστε να υπάρξει άμεση ρευστότητα. Διαφορετικά γίνεται ορατός ο κίνδυνος αδυναμίας πληρωμής των υποχρεώσεων των εν λόγω επιχειρήσεων προς τους διάφορους δανειστές τους (όπως π.χ. τράπεζες, προμηθευτές, Δημόσιο), αφού δεν διαθέτουν απαραίτητα τη ρευστότητα για να καλύψουν τις κάθε είδους υποχρεώσεις τους.

Πέρα από τα ουσιώδη προβλήματα ρευστότητας που συνεπάγεται αυτή η κατάσταση για τους επενδυτές, στέλνεται και ένα αρνητικό μήνυμα στην αγορά, εν όψει μάλιστα και του νέου κύκλου διαγωνισμών για έργα ΑΠΕ το προσεχές διάστημα.

Ο ΣΕΦ ζητά την άμεση παρέμβαση του υπουργού Ενέργειας προς τους αρμόδιους φορείς για την επίλυση αυτού του θέματος. Η αγορά είναι έτοιμη να συμβάλει στην επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών, μόνο που για να συμβεί αυτό απαιτείται και η αρωγή των εμπλεκόμενων δημοσίων φορέων.