Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τους πρώτους διαγωνισμούς του 2018

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τους πρώτους διαγωνισμούς ΑΠΕ του 2018. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται έως τις 5/6, ενώ οι διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν στις 2/7/2018.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ