Στατιστικά στοιχεία εφαρμογής του net metering

Σε όλη την επικράτεια έχουν υποβληθεί 1.025 αιτήσεις από την αρχή του προγράμματος net metering (Μάιος 2015). Το 85% αυτών έχουν προχωρήσει στο στάδιο της προσφοράς σύνδεσης ή/και στη σύμβαση σύνδεσης, ενώ 443 (43% των αιτήσεων) συστήματα έχουν διασυνδεθεί και λειτουργούν κανονικά.

Όσον αφορά στην ισχύ των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, αυτή ανέρχεται σε 23,47 MWp, ενώ τα συστήματα που έχουν συνδεθεί είναι 5,9 MWp (25% της συνολικής ισχύος των αιτήσεων).

Από την ημερομηνία που γίνεται η αίτηση μέχρι την προσφορά σύνδεσης απαιτούνται κατά μέσο όρο 26 ημέρες, ενώ από την προσφορά σύνδεσης μέχρι τη σύμβαση σύνδεσης απαιτούνται κατά μέσο όρο 37 ημέρες. Τέλος, από τη σύμβαση σύνδεσης ως την ενεργοποίηση απαιτούνται κατά μέσο όρο 99 ημερολογιακές ημέρες. Επομένως, από την ημερομηνία που ο επενδυτής θα καταθέσει την αίτησή του μέχρι την ενεργοποίηση του συστήματός του απαιτούνται κατά μέσο όρο 162 μέρες, δηλαδή πεντέμισι μήνες.

Διασυνδεδεμένο σύστημα Μη διασυνδεδεμένο σύστημα Σύνολο
Αριθμός συστημάτων Ισχύς (MWp) Αριθμός συστημάτων Ισχύς (MWp) Αριθμός συστημάτων Ισχύς (MWp)
Αιτήσεις 652 15,56 373 7,91 1.025 23,47
Προσφορά σύνδεσης ή/και σύμβαση σύνδεσης 593 9,65 267 4,53 867 14,18
Ενεργοποίηση 400 5,47 43 0,43 443 5,9

 

Έτος Αριθμός συστημάτων Ισχύς

(kWp)

Μέση ισχύς

ανά σύστημα

(kWp)

2015 106 1.695,3 16
2016 337 4.198,6 12,46
Σύνολο 443 5.893,9 13,3

Τα στοιχεία αφορούν μέχρι και την 17.11.2016. Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ

Δείτε τα στατιστικά σε μορφή pdf