Νέο πληροφορικό υλικό ΔΕΔΔΗΕ για net-metering

Περαιτέρω πληροφοριακό υλικό δημοσίευσε ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα έντυπα που απαιτούνται για τους αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering), καθώς και για τους εγκεκριμένους από τον ΔΕΔΔΗΕ μετρητές για την αυτοπαραγωγή.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ και εδώ