ΣΕΦ και ΗΛΙΟΣ ενώνουν τις φωνές τους για το net-metering και την αυτοπαραγωγή από φωτοβολταϊκά

http://bit.ly/12pkTJS