Η αγορά τεκμηρίωσε τις προτάσεις της – Η πολιτεία θα μείνει αδρανής;

http://bit.ly/1wxEx3U