Έκθεση με τα συμπεράσματα της ημερίδας του ΣΕΦ για την επανεκκίνηση της αγοράς

http://bit.ly/1I3RPZF