Τροποποίηση ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων φωτοβολταϊκών από τον Επενδυτικό Νόμο

Τροποποίηση ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων φωτοβολταϊκών από τον Επενδυτικό Νόμο