Οι θέσεις του ΣΕΦ για τα όσα προβλέπονται για τις ΑΠΕ στο 2ο μνημόνιο

Οι θέσεις του ΣΕΦ για τα όσα προβλέπονται για τις ΑΠΕ στο 2ο μνημόνιο