«κ. Παπαγεωργίου, οι αποφάσεις σας θα κρίνουν το μέλλον 25.000 εργαζομένων»

«κ. Παπαγεωργίου, οι αποφάσεις σας θα κρίνουν το μέλλον 25.000 εργαζομένων»