Αντιαναπτυξιακό, αναποτελεσματικό και καταστροφικό για την αγορά το πρώτο πακέτο μέτρων του ΥΠΕΚΑ για τα φωτοβολταϊκά

Αντιαναπτυξιακό, αναποτελεσματικό και καταστροφικό για την αγορά το πρώτο πακέτο μέτρων του ΥΠΕΚΑ για τα φωτοβολταϊκά