Επιστολή υφυπουργού ΠΕΚΑ προς ΔΕΗ για θέματα διαφάνειας στις αιτήσεις φωτοβολταϊκών

Επιστολή υφυπουργού ΠΕΚΑ προς ΔΕΗ για θέματα διαφάνειας στις αιτήσεις φωτοβολταϊκών