Εγκύκλιος για μεταβολή δραστηριότητας στην εφορία ως τις 30/6/2011 για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά

Εγκύκλιος για μεταβολή δραστηριότητας στην εφορία ως τις 30/6/2011 για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά