Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς και την μεγάλης κλίμακας διείσδυση των ΑΠΕ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς και την μεγάλης κλίμακας διείσδυση των ΑΠΕ