Φωτοβολταϊκά σε αναδασωτέες περιοχές. Επιστολή σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Φωτοβολταϊκά σε αναδασωτέες περιοχές. Επιστολή σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης