Επιτέλους φως! Γενναίο και στη σωστή κατεύθυνση το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Επιτέλους φως! Γενναίο και στη σωστή κατεύθυνση το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ