Κοινή επιστολή Greenpeace-ΣΕΦ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Κοινή επιστολή Greenpeace-ΣΕΦ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών