Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Δημόσια Διαβούλευση για το Καθορισμό κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ “σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012”

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών χαιρετίζει την πρωτοβουλία για ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ που αφορά, μεταξύ άλλων, στη συλλογή και ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Επισημαίνει παράλληλα πως υπάρχουν μερικές κρίσιμες διατάξεις που θα κρίνουν την επιτυχία ή μη του εγχειρήματος.

[ext-link]https://helapco.gr/xoorigle/HELAPCO_Diavoulefsi_AHHE_Apr2014.pdf[type-pdf]Κατεβάστε τη Δημοσίευση[link-text]