Η υπουργική απόφαση για το net metering

Υπογράφηκε στις 30.12.2014 η Υπουργική Απόφαση για την αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση

Διαβάστε τον σχετικό Οδηγό του ΣΕΦ για το net metering