Φωτοβολταϊκά – Αποθήκευση – Ηλεκτροκίνηση: Το Σήμερα και το Αύριο

Παρουσίαση του Δρ. Σωτήρη Καπέλλου, Προέδρου του ΣΕΦ στην ημερίδα του ΤΕΕ ΤΚΜ

“Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτροκίνηση και ΑΠΕ”, Θεσσαλονίκη, 5/6/2018

Δείτε την παρουσίαση εδώ