Φωτοβολταϊκά – Αποθήκευση – Ηλεκτροκίνηση: Το Σήμερα και το Αύριο

Παρουσίαση του Δρ. Σωτήρη Καπέλλου, Προέδρου του ΣΕΦ στην ημερίδα του ΤΕΕ ΤΚΜ

«Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτροκίνηση και ΑΠΕ», Θεσσαλονίκη, 5/6/2018

Δείτε την παρουσίαση εδώ