Αυτοκατανάλωση στον οικιακό και εμπορικό τομέα

Δείτε τις παρουσιάσεις του ΣΕΦ στο επιχειρηματικό forum που διοργανώθηκε στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά στις 22.2.2023.

Εμπορικά φωτοβολταϊκά για αυτοκατανάλωση

Οικιακά φωτοβολταϊκά με αποθήκευση