Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21/3/2019, ανέδειξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στα τέλη Μαρτίου.

Το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από τα εξής μέλη (σε παρένθεση η εταιρία που εκπροσωπούν):

 • Πρόεδρος: Σωτήρης Καπέλλος (ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
 • Αντιπρόεδρος: Θανάσης Σακκάς (Aleo Solar)
 • Γραμματέας: Δημήτρης Βαρβιτσιώτης (Ecovar Power)
 • Ταμίας: Μανώλης Σούρσος (SENERS)
 • Μέλος: Δημήτρης Βαρλάμης (Jinko Solar)
 • Μέλος: Χρήστος Φίλανδρος (DataVenia)
 • Μέλος: Παναγιώτα Σούρσου (ως εκπρόσωπος των αρωγών μελών του Συνδέσμου)

Η ανάδειξη του νέου ΔΣ συμπίπτει με την επανεκκίνηση της αγοράς φωτοβολταϊκών στη χώρα μας. Πέραν των ανταγωνιστικών διαδικασιών και της αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή, μέσα στο 2019, αναμένεται ακόμη να οριστικοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο στην πρώτη του εκδοχή προβλέπει ότι η συνολικά εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών το 2030 θα ανέλθει στα 6.900 MW. Ο σχεδιασμός αυτός συνεπάγεται μια ετήσια αγορά φωτοβολταϊκών της τάξης των 350-400 MW για την ερχόμενη δεκαετία.

Στο θεσμικό επίπεδο αναμένεται επίσης να ξεκινήσει η εφαρμογή του Μοντέλου Στόχου (EU Target Model) και η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, δίνοντας νέες ευκαιρίες σε επενδυτές φωτοβολταϊκών (πώληση στη χονδρεμπορική, διμερείς συμβάσεις κ.λπ.).

Οι προτεραιότητες του νέου ΔΣ είναι οι εξής:

 • Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για τα φωτοβολταϊκά και θέσπιση ενός νέου σχήματος αδειοδότησης, εποπτείας και ελέγχου των επενδύσεων.
 • Αποσαφήνιση θεμάτων χωροθέτησης φωτοβολταϊκών σταθμών.
 • Βελτίωση του καθεστώτος αυτοπαραγωγής.
 • Προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας και άρση των σημερινών εμποδίων.