Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13/7/2021, ανέδειξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 22/7.

Το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από τα εξής μέλη (σε παρένθεση η εταιρία που εκπροσωπούν):

Πρόεδρος: Σωτήρης Καπέλλος (ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Βαρλάμης (Jinko Solar)

Γραμματέας: Θανάσης Σακκάς (Aleo Solar)

Ταμίας: Μανώλης Σούρσος (SENERS)

Μέλη: Τάκης Σαρρής (juwi Hellas) – Δημήτρης Βαρβιτσιώτης (Ecovar Power) – Αλέξανδρος Ζαχαρίου (ως εκπρόσωπος των αρωγών μελών του Συνδέσμου)

Η ανάδειξη του νέου ΔΣ συμπίπτει με μια περίοδο έντονης ανάπτυξης της αγοράς φωτοβολταϊκών, αλλά και με κοσμογονικές αλλαγές στην πολιτική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Οι προτεραιότητες του νέου ΔΣ είναι οι εξής:

  1. Σημαντική αύξηση του στόχου για τα φωτοβολταϊκά στο νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) η αναθεώρηση του οποίου ξεκίνησε πρόσφατα και θα ολοκληρωθεί το 2022.
  2. Κίνητρα για προώθηση μικρών συστημάτων.
  3. Άμεση διευθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την ανακύκλωση φωτοβολταϊκών.
  4. Δράσεις ενημέρωσης για την αποφυγή αντιδράσεων σε επενδύσεις φωτοβολταϊκών.
  5. Προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας.
  6. Δράσεις για την ενίσχυση των δικτύων και την απελευθέρωση ηλεκτρικού χώρου.