Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28/3/2023, ανέδειξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 4/4.

Το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από τα εξής μέλη (σε παρένθεση η εταιρία που εκπροσωπούν):

  • Πρόεδρος: Σωτήρης Καπέλλος (HELLENiQ Renewables)
  • Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Βαρλάμης (Jinko Solar)
  • Γραμματέας: Νίκος Σηφάκης (ΑΕΝΑΟΣ Energy Systems)
  • Ταμίας: Αλέξανδρος Αθανασίου (Krannich)
  • Μέλη: Δημήτρης Κυριακόπουλος (Huawei), Τάκης Σαρρής (JUWI Hellas), Συμεώνη Σούρσου (ως εκπρόσωπος των αρωγών μελών του Συνδέσμου)

Η ανάδειξη του νέου ΔΣ συμπίπτει με μια περίοδο έντονης ανάπτυξης της αγοράς φωτοβολταϊκών, αλλά και με κοσμογονικές αλλαγές στην πολιτική αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

Οι προτεραιότητες του νέου ΔΣ είναι οι εξής:

  1. Η ταχεία και υγιής ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης στον οικιακό και εμπορικό τομέα.
  2. Δράσεις για την ενίσχυση των δικτύων και την απελευθέρωση ηλεκτρικού χώρου.
  3. Προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας.
  4. Πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση εγκαταστατών στις νέες τεχνολογίες.
  5. Η εξεύρεση ρεαλιστικών και βιώσιμων λύσεων για την ανακύκλωση φωτοβολταϊκών.