Γενικές Πληροφορίες

Η Wattcrop είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας που έχει καθιερώσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά ενέργειας ως ένα αληθινό success story ελληνικής startup.

Τηρώντας αυστηρά τα κριτήρια ESG και τα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας παράλληλα την ψηφιοποίηση και τα καινοτόμα εργαλεία ανάπτυξης έργων, η Wattcrop έχει καταφέρει να συνδιαμορφώνει τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα και να θέτει σημαντικά ζητήματα για συζήτηση, επηρεάζοντας ριζικά τις υφιστάμενες μεθόδους ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Η επιτυχία της Wattcrop επισφραγίστηκε με την εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της από τον παγκόσμιο χρηματοοικονομικό όμιλο Macquarie GIG, ο οποίος αποφάσισε να συμμετάσχει ως στρατηγικός επενδυτής.

Δραστηριότητα στα Φωτοβολταϊκά

Η Wattcrop δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2019 και κατέχει πλέον ένα χαρτοφυλάκιο έργων παραγωγής ηλιακής ενέργειας άνω του 1,2GW και αποθήκευσης ενέργειας 1GW. Η εταιρεία επεκτείνει την δραστηριοποίηση της και εδραιώνει την σημαντική θέση που κατέχει στην ελληνική αγορά.