Γενικές Πληροφορίες

Για περισσότερα από 25 χρόνια, ο όμιλος VSB, με έδρα τη Δρέσδη της Γερμανίας είναι μια επιτυχημένη πανευρωπαϊκή εταιρεία που αναπτύσσει, διαχειρίζεται και κατέχει έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η VSB ασχολείται ενεργά σε όλο τον κύκλο ζωής των Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων και συγκεκριμένα από την ανάπτυξη και την κατασκευή έως την λειτουργία τους, και τελικά με το repowering ή την αποσυναρμολόγηση τους. H VSB έχει αναπτύξει Φωτοβολταϊκά και Αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 1300MW, διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο έργων μεγαλύτερο των 10GW. Περισσότεροι από 450 εξειδικευμένοι υπάλληλοι εργάζονται στις 9 χώρες που έχει παρουσία η VSB.

Η VSB RENEWABLE ENERGY HELLAS, με έδρα την Αθήνα, δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ελληνική αγορά από το 2019, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε η λειτουργία και δεύτερου γραφείου στην Θεσσαλονίκη. Στην Ελλάδα, η VSB αναπτύσσει και διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο έργων μεγαλύτερο των 750MW τόσο σε αιολικούς όσο και σε Φωτοβολταϊκούς σταθμούς με την φιλοδοξία να το αναπτύξει ακόμη περισσότερο.