Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία Suntech εξειδικεύεται στην παραγωγή φωτοβολταϊκών πλαισίων αδιάκοπα από το 2001, έχοντας αφήσει το φωτοβολταϊκό αποτύπωμά της σε πάνω από 100 χώρες. Η δυναμικότητα παραγωγής ηλιακών κυψελών ανέρχεται σε 16,5 GW και  των φωτοβολταϊκών πάνελ σε 25 GW. Καθ’ όλη την πορεία της, στόχος της Suntech είναι να εδραιωθεί η επωνυμία της σαν την πιο αξιόπιστη εταιρεία παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων εστιάζοντας στην διαρκή ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων μέσω των συνεχώς αυξανόμενων επενδύσεών της στο κομμάτι της έρευνας και της ανάπτυξης.

Η ισχυρότερη απόδειξη της αξιοπιστίας και του κύρους των προϊόντων της Suntech είναι η αδιάλειπτη πορεία της στον χώρο τα τελευταία 22 χρόνια. Η ισχυρή οικονομική της θέση  επαληθεύεται από τους μεγάλους ανεξάρτητους παγκόσμιους φορείς καθώς και την παρουσία της στην λίστα Tier 1.

Τα προϊόντα της Suntech παράγονται σε εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας, πλήρως αυτοματοποιημένα και είναι πλήρως πιστοποιημένα από τους μεγαλύτερους οίκους πιστοποίησης, (5η συνεχόμενη φορά TOP Performer Module Reliability Scorebord published by PVEL).