RES Invest

40-42 Λεωφόρος Συγγρού (5Ος όροφος), 117 42 Αθήνα

214 416 7380

www.resinvest.gr/

694 976 3344

Γενικές Πληροφορίες

Η RESINVEST είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον τομέα της ενέργειας, ειδικευμένη στις ΑΠΕ και στην Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οι περιοχές της εξειδίκευσης περιλαμβάνουν την Ανάπτυξη & Αδειοδότηση, Μελέτες-Προμήθεια-Κατασκευή (EPC), Λειτουργία και Συντήρηση (Ο&Μ) των έργων ΑΠΕ και Εξοικονόμηση Ενέργειας. Η εταιρεία λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών αλλά και ως επενδυτής σε σημαντικά ενεργειακά έργα.

Η άριστα καταρτισμένη και έμπειρη ομάδα μας, η αποδεδειγμένη εμπειρία μας σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των ενεργειακών έργων και η ικανότητά μας να πετυχαίνουμε ακόμα και στα πιο σύνθετα και απαιτητικά έργα αποτελούν βασικά στοιχεία της RESINVEST.

Οι βασικές επιχειρηματικές μονάδες της εταιρείας περιλαμβάνουν την αιολική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια, το βιοαέριο, και την ενεργειακή απόδοση. Η RESINVEST δραστηριοποιείται επίσης στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων για τιμολόγια ενέργειας μέσω της θυγατρικής της ΑΚ Recovery.

Παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας με απόλυτη συνέπεια και τήρηση του χρονοδιαγράμματος, του προϋπολογισμού και των τεχνικών προδιαγραφών καλύπτοντας τις συγκεκριμένες ενεργειακές ανάγκες και μεγιστοποιώντας την αξία των επενδύσεών τους.

Η RESINVEST είναι περήφανη για τη διατήρηση ενός ισχυρού δικτύου από αξιόπιστους συνεργάτες που περιλαμβάνουν διεθνείς φορείς ανάπτυξης, επενδυτικά κεφάλαια, κατασκευαστές εξοπλισμού, κορυφαίες εταιρείες ESCO και εταιρείες είσπραξης οφειλών.

Η RESINVEST έχει πιστοποιηθεί με τα πρότυπα ISO 9001, 14001 και 45001, είναι μέλος του συνδέσμου εταιρειών φωτοβολταϊκών, καθώς και της ΕΛΕΤΑΕΝ, και είναι εγγεγραμμένη στο ελληνικό μητρώο εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (#78).

Δραστηριότητα στα Φωτοβολταϊκά

01. Ανάπτυξη & Αδειοδότηση

 • Έργα υπό ανάπτυξη ισχύος 1200 GW
 • Ανάπτυξη έργων από αρχικό στάδιο μέχρι τελική κατασκευή
 • Μελέτες Διασύνδεσης & Περιβάλλοντος
 • Εμπειρία κατασκευής ενσωματωμένη στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
 • Άριστη συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και Αρχές

02. Μελέτη, Προμήθεια & Κατασκευή

 • Turn-key solutions
 • Εξειδικευμένη ομάδα κατασκευών και ομάδα μηχανικών
 • Προδιαγραφές υψηλού επιπέδου σε συνδυασμό με βελτιστοποιημένη κοστολόγηση
 • Μεγιστοποίηση IRR και LCOE
 • Διαχείριση τεχνικών και αδειοδοτικών ζητημάτων

03. Ενεργειακή Εξοικονόμηση

 • Προσαρμοσμένες λύσεις ενεργειακής απόδοσης
 • Εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών με ειδίκευση στην ενεργειακή εξοικονόμηση
 • Πιστοποίηση ICP
 • Συγκεκριμένο σχέδιο μείωσης κόστους και γρήγορης απόσβεσης
 • Ποιοτική εφαρμογή των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Προϊόντα ή άλλες πληροφορίες

Η εταιρεία αναπτύσσει αυτό το διάστημα Αιολικά και Φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 1200 MW, εκ των οποίων τα 724MW αντιστοιχούν σε  Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Η RESINVEST έχει εκτελέσει με επιτυχία έργα ΑΠΕ με αυστηρές προδιαγραφές, μεγάλες τεχνικές και διαχειριστικές δυσκολίες και απαιτητικά χρονοδιαγράμματα.

Αξιοποιώντας την εμπειρία της από την υλοποίηση ιδιόκτητων έργων και γνωρίζοντας τις πραγματικές προκλήσεις ενός έργου στη φάση λειτουργίας και συντήρησης, επιδιώκει τη βέλτιστη λύση κατασκευής με στόχο την τεχνική αρτιότητα, αξιοπιστία, μέγιστη διαθεσιμότητα του έργου και βελτιστοποίηση του κόστους.

Διαθέτει τεχνογνωσία σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και κατασκευής:

 • Εκπόνηση μελετών.
 • Διασφάλιση απαιτούμενων αδειών.
 • Ανασχεδιασμός έργου με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης.
 • Αξιόπιστος partner των μεγαλύτερων εταιρειών (technology providers).
 • Εκτέλεση και διαχείριση όλων των έργων πολιτικού μηχανικού (χωματουργικά, οδοστρωσίες, σκυροδετήσεις), ηλεκτρομηχανολογικών και έργων διασύνδεσης.
 • Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης.
 • Εμπειρία στην μεταφορά και ανέγερση ανεμογεννητριών και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Παραδίδει υψηλής ποιότητας έργα με τήρηση των προδιαγραφών και εφαρμογή ποιοτικών ελέγχων από πιστοποιημένους οργανισμούς σε όλα τα στάδια της κατασκευής.