Γενικές Πληροφορίες

Η PHOTOVOLTAIC είναι Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Αντιπροσωπεύει επίσημα την εταιρεία SolarWorld AG (πρώην Siemens & Shell Solar) στην Ελλάδα. Η PHOTOVOLTAIC με την άνω των 31 ετών εμπειρία των στελεχών της παρέχει πλήρεις λύσεις σε θέματα Α.Π.Ε. (μελέτη διαστασιολόγιση , εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία) και είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 . Επίσης κατασκευάζει ειδικά προϊόντα Α.Π.Ε, και διαθέτει ειδικό Τεχνικό Λογισμικό. Η εταιρία PHOTOVOLTAIC, απο την έναρξη λειτουργίας της έως και σήμερα έχει (πέραν της προμήθειας στο δίκτυο μεταπωλητών της) εγκαταστήσει συστήματα συνολικής ισχύος μεγαλυτέρας των 10 MW.