Γενικές Πληροφορίες

ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ LEDVANCE

Η LEDVANCE αντιπροσωπεύει την εξέλιξη του φωτισμού. Τώρα, αντιπροσωπεύει και την εξέλιξη της η-λιακής ενέργειας. Γιατί αυτό; Γιατί είμαστε λάτρεις του φωτισμού. Το φως του ήλιου είναι η έμπνευσή μας. Φέρνουμε φως στη ζωή των ανθρώπων και οδηγούμαστε από τον στόχο να αυξήσουμε τον αντίκτυπό μας στο Net Zero. Αξιοποιώντας τη δύναμη του ήλιου, δίνουμε τη δυνατότητα σε ιδιώτες και επιχειρημα-τίες πελάτες να παράγουν τη δική τους καθαρή ενέργεια, μειώνουμε την εξάρτησή τους από παραδοσια-κές πηγές ενέργειας και ελαχιστοποιούμε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον – τροφοδοτούμε τη ζωή των ανθρώπων με έξυπνη ενέργεια. Η LEDVANCE προσφέρει μια μοναδική καθετοποιημένη λύση για τον κτιριακό τομέα που καλύπτει την παροχή ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας, τη χρήση ενέργειας και την ενσωμάτωση σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Η LEDVANCE Renewables όχι μόνο οδηγεί σε θετικές αλλαγές, αλλά συμβάλλει επίσης σε ένα φωτεινότερο, πιο πράσινο μέλλον για τον πλανήτη μας.

ΟΛΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ, ΤΗΝ LEDVANCE

Renewables (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) είναι το “one-stop-shop” για τα φωτοβολταϊκά συστήματα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών. Οι λύσεις μας ενσωματώνουν απρό-σκοπτα φωτοβολταϊκά πάνελ, μετατροπείς (inverters) και μπαταρίες, όλα ειδικά σχεδιασμένα τόσο για οι-κιακές όσο και για εμπορικές εφαρμογές. Για να βελτιώσουμε την εμπειρία και την ευκολία του χρήστη, έχουμε αναπτύξει και την εφαρμογή LEDVANCE Renewable, η οποία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το φωτοβολταϊκό σας σύστημα χωρίς κόπο, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. Μείνετε συνδεδεμένοι με την παραγωγή ενέργειας σας και εξασφαλίστε βέλτιστη απόδοση και αποδοτικότητα με αυτό το έξυπνο εργαλείο. Με ισχυρή δέσμευση στην αξιοπιστία και την αριστεία, η LEDVANCE προσφέρει επίσης τεχνική υποστήριξη για να σας βοηθήσει με οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε σχετικά με τις υψηλής ποι-ότητας φωτοβολταϊκές λύσεις μας. Αυτή η ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγισή μας καλύπτει όλες τις πτυχές, από την παροχή συμβουλών και την προμήθεια πλήρων φωτοβολταϊκών συστημάτων έως την παρακολούθηση απόδοσης και ενέργειας καθώς και την τεχνική υποστήριξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗN LEDVANCE

Με γραφεία σε περισσότερες από 50 χώρες και επιχειρηματική δραστηριότητα σε πάνω από 140 χώρες, η LEDVANCE είναι, τόσο για επαγγελματίες, όσο και για τελικούς καταναλωτές, ένας από τους κορυφαί-ους παρόχους λύσεων γενικού φωτισμού, παγκοσμίως. Έχοντας αναδυθεί από το γενικό τομέα της OSRAM, το χαρτοφυλάκιο της LEDVANCE περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία φωτιστικών LED για ευρύ φάσμα εφαρμογών, προϊόντα έξυπνου φωτισμού για λύσεις Smart Home & Smart Building, μία από τις πιο ολοκληρωμένες σειρές προηγμένων λαμπτήρων LED στον κλάδο του φωτισμού, παραδοσιακές πη-γές φωτισμού, συστήματα ταινιών LED, αλλά και συστήματα διαχείρισης φωτισμού. Εκτός από την προ-σφορά προϊόντων με τη δική της επωνυμία LEDVANCE, η εταιρεία συνεχίζει , σε συμφωνία με την OSRAM, να χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα OSRAM και SYLVANIA (ΗΠΑ/Καναδάς) για πολλά από τα προϊόντα της. Πέρα από τον φωτισμό, η LEDVANCE προσφέρει κάθετα ολοκληρωμένες λύσεις ανανεώ-σιμων πηγών ενέργειας για τον κτιριακό τομέα. Μαζί, το τμήμα φωτισμού και το τμήμα ανανεώσιμων πη-γών ενέργειας αποτελούν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα για οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια.