Γενικές Πληροφορίες

Η IBC SOLAR προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις στον τομέα της ηλιακής ενέργειας.

Από το 1982, η εταιρεία είναι πρωτοπόρος στον τομέα της ηλιακής τεχνολογίας και ένας από τους διεθνείς ηγέτες στην εμπορία φωτοβολταικού εξοπλισμού.

Η IBC SOLAR είναι ένας πλήρης πάροχος συστημάτων ηλιακής ενέργειας με ολοκληρωμένες λύσεις, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα φωτοβολταικών εφαρμογών, συστήματα ιδιοκατανάλωσης για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία και οικιακά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής.

Η IBC SOLAR αναπτύσσει προσαρμοσμένες, εξατομικευμένες λύσεις που απευθύνονται στις ανάγκες και τις ενεργειακές απαιτήσεις των πελατών λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις τοπικές συνθήκες.

Η εταιρεία προμηθεύει Φωτοβολταϊκά πλαίσια IBC, Longi, Jinko, Astronergy, Jolywood, αντιστροφείς Fronius, SMA, SUNGROW, GOODWE, ENPHASE, VICTRON, και συστήματα αποθήκευσης BYD, LG Energy Solutions.