Γενικές Πληροφορίες

Η «GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd» λειτουργεί από το 2006 με αντικείμενο εργασιών για τις ακόλουθες κατηγορίες:

Α) Συμβουλευτική, Μελετητική, προμήθεια, κατασκευή Φωτοβολταϊκών σε στέγες, ή στο έδαφος. Οικιακά, Βιομηχανικά, Υβριδικά με Αποθήκη Ενέργειας, Energy Management Systems και γενικά λύσεις παραγωγής και διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Β) Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και μετατροπή κτιρίων σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB), όπως Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους/δώματος/στέγης, ενεργειακά κουφώματα, αυτόματη σκίαση, οικονομικός φωτισμός, αντλίες θερμότητας, Ηλιοθερμικά, εξαερισμός, εξοικονόμηση νερού, συστήματα αυτοπαραγωγής ενέργειας (Net Metering) ή και αποθήκευσης ενέργειας, φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας κτιρίων (B.E.M.S.) – KNX Advanced Partners.

Γ) Τεχνική Υποστήριξη και επιτήρηση των παραπάνω τύπων εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη βάσει του προτύπου ISO 9001 για τη μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων, καθώς και για την παροχή Υπηρεσιών Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων.

Δραστηριότητα στα Φωτοβολταϊκά

Η «GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd» ανήκει στις άμεσα αναγνωρίσιμες και πρωτοπόρες εταιρείες της αγοράς της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής. Έχει κατασκευάσει μεγάλο αριθμό Φωτοβολταϊκών Έργων επί εδάφους (σταθερά και κινητά – διαξονικά και μονοαξονικά) και επί στεγών Βιομηχανικών και οικιακών, διασυνδεδεμένων στο Δίκτυο Χαμηλής και Μέσης Τάσης, σε όλη την Ελληνική επικράτεια και τα Βαλκάνια, καθώς και σε Χώρες του Κόλπου, την Ασία, την Ανατολική Αφρική, κτλ.

Προσφέρει τις αρτιότερες λύσεις για τη μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και για την υλοποίηση οικιακών και βιομηχανικών εφαρμογών φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Net Metering) για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών και φωτισμού.

Προϊόντα ή άλλες πληροφορίες

Η «GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd» κατέχει μεγάλη εμπειρία σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογών ενεργειακής αναβάθμισης στον κτιριακό τομέα, χρησιμοποιώντας όλες τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες και πλέον καταξιωμένες εταιρείες διεθνώς για την εμπορία και κατασκευή Φωτοβολταϊκών, Υβριδικών Σταθμών Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και Ηλιοθερμικών και Γεωθερμικών συστημάτων, αυτόνομων υβριδικών συστημάτων και συστημάτων αυτόνομου φωτισμού, συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, και γενικότερα την εμπορία προϊόντων Εξοικονόμησης Ενέργειας.