Γενικές Πληροφορίες

Από το 2006 στην Εndergy σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε έργα ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας .

Η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης έργων ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας προϋποθέτει:

 • Διαρκή παρακολούθηση της νομοθεσίας και προσαρμογή στις εκάστοτε τροποποιήσεις
 • Επιλογή κατάλληλης θέσης για την ανάπτυξη του έργου, έτσι ώστε να:
  • είναι ξεκάθαρο το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης
  • υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης
  • μεγιστοποιείται η ενεργειακή παραγωγή
  • είναι συμβατή με τις επιταγές της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας
  • είναι συμβατή με το Ειδικό Χωροταξικό Σχεδιασμό για τις ΑΠΕ
  • διευκολύνεται η Ηλεκτρική διασύνδεση του Έργου στο Ηλεκτρικό Σύστημα
 • Ορθή υποβολή και υποστήριξη όλων των σχετικών αιτήσεων, συπεριλαμβανομένης της σύνταξης των απαιτούμενων μελετών σε κάθε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας
  • Βεβαίωση Παραγωγού (ΡΑΕ)
  • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση)
  • Έκδοση Όρων Διασύνδεσης (ΑΔΜΗΕ)
  • Κατοχύρωση του δικαιώματος χρήσης της έκτασης εγκατάστασης
  • Άδεια Εγκατάστασης (αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση)
  • Σύμβαση Σύνδεσης (ΑΔΜΗΕ)
  • Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας
  • Άδεια Λειτουργίας (αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση)
 • Ενημέρωση και συζήτηση με τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία για την αποδοχή του έργου
 • Συνεχή παρακολούθηση της πορείας του έργου με αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών, έως την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.

Επιπρόσθετα στην Εndergy, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εισαγωγή έργων ΑΠΕ στις Στρατηγικές ή Εμβληματικές επενδύσεις.

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω μιας ανοιχτής και ειλικρινούς συνεργασίας με τον επενδυτή.

Ανάμεσα στους πελάτες μας υπάρχουν κάποιες από τις κορυφαίες εγχώριες αλλά και διεθνείς εταιρείες του χώρου. Στην Εndergy μεταξύ άλλων αναπτύξαμε το πρώτο ΦΒ έργο μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα ισχύος 204MW, το οποίο είναι ήδη σε λειτουργία. Παράλληλα έχουμε  αδειοδοτήσει και αδειοδοτούμε έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 2.000MW.