Γενικές Πληροφορίες

Η ELECTROSOS SOLAR έχοντας την πολύτιμη εμπειρία και τις ιδιαίτερες κατασκευαστικές λύσεις που απαιτούνται για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Στέγης, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή οικιακών φωτοβολταϊκών στέγης και μικρών επιχειρήσεων.

Οι μηχανικοί και το έμπειρο τεχνικό προσωπικό εγκαταστάσεων ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στην ELECTROSOS SOLAR παραδίδουν  εγκαταστάσεις που λειτουργούν απροβλημάτιστα άνω των 25 χρόνων. Η ELECTROSOS SOLAR παρέχει ετήσια συντήρηση και έλεγχο των συστημάτων της με διαρκώς αναπτυσσόμενη φιλοσοφία σε θέματα building technology παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στις κεντρικές εγκαταστάσεις με συστήματα φόρτισης οχημάτων και συσκευές smart home προσαρμοσμένα στις ενεργειακές ανάγκες και ανέσεις που χρειάζεται μια κατοικία.