Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία (https://ecovarpower.gr) με έδρα την Αθήνα δραστηριοποιείται στον χώρο τον Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από το 2012 και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στα θέματα του project και asset management.

  • Για την σχεδίαση, προμήθεια εξοπλισμού και θέση σε λειτουργία (EPC) φωτοβολταϊκών πάρκων
  • Για τη συντήρηση και λειτουργία (O&M) έργων ΑΠΕ
  • Για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης
  • Για την κατασκευή τεχνικών έργων κάθε είδους (έργα πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρολογικά, τεχνικά, χωματουργικά, έργα δάσωσης κλπ)
  • Για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωσης
  • Για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής για έργα ΑΠΕ, βιωσιμότητας, επιχειρηματικών σχεδίων, ενεργειακές μελέτες, αδειοδότησης επενδύσεων, πλάνα υγιεινής και ασφάλειας κλπ
  • Για την προβολή στο διαδίκτυο και σε λοιπά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης
  • Για τον έλεγχο, παρακολούθηση, επικοινωνία κλπ για έργα ΑΠΕ (project management)

Εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει τεκμηριωμένες προτάσεις και σχέδια λύσεων με λεπτομερή καταγραφή όλων των επιμέρους παραμέτρων του υπό εξέταση έργου με στόχο της βέλτιστης παραγωγικότητάς του.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα και διαθέτει κέντρα υποστήριξης σε Αθήνα, Θήβα, Πάτρα, Ολυμπία, Μεγαλόπολη, Λακωνία, Θεσσαλονίκη.