Γενικές Πληροφορίες

Η Climergia είναι ελληνική εταιρεία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης για έργα ΑΠΕ με εξειδίκευση στα φωτοβολταϊκά έργα.

Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα – από αρχικές μελέτες σκοπιμότητας, έλεγχο ρυθμιστικής συμμόρφωσης και αξιολόγησης βιωσιμότητας, την σύνταξη συμβολαίων, την ανάλυση της αγοράς και των κινδύνων μέχρι την επίβλεψη της διαδικασίας και της ολοκλήρωσής της.

Το εκτενές δίκτυο της εταιρείας και η εμπειρία της στον κλάδο την βοηθούν να εντοπίζει και να συνεργάζεται με τους πιο κατάλληλους κατασκευαστές στον τομέα, εξασφαλίζοντας την καλύτερη συμβουλή και την καλύτερη εκτέλεση.

Η Climergia συνεργάζεται με προμηθευτές Η/Μ εξοπλισμού παγκόσμιας φήμης στην κατασκευή υποσταθμών και τοπικών δικτύων, φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων. Ο εξοπλισμός αφορά:

  • Μετασχηματιστές Ισχύος (ξηροί μετασχηματιστές, μετασχηματιστές λαδιού, χαμηλής τάσης, μεσαίας τάσης, υψηλής τάσης)
  • Αξιόπιστα Συστήματα Προστασίας και Έλεγχου (SCADA), τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως στις απαιτήσεις της υποδομής
  • Υπερσύγχρονο Εξοπλισμό Μεταγωγής Με Μόνωση Αερίου (GIS) για υψηλής ποιότητας μεταφορά και διανομή ενέργειας
  • Κιόσκια Υποσταθμών υψηλής ποιότητας, με μια ευρεία γκάμα χαμηλής τάσης μετασχηματιστών ισχύος και διακοπτικών.

Η Climergia συνεργάζεται επίσης με παγκοσμίου φήμης κατασκευαστές μπαταριών για να παρέχει υπερσύγχρονα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για επενδυτές και διαχειριστές δικτύου.