Γενικές Πληροφορίες

H Atomon Technology ξεκίνησε την λειτουργία της το 2006 με αρχικό αντικείμενο την εγκατάσταση αυτονόμων φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η πολύχρονη εμπειρία μας ,η διαρκής τεχνική εκπαίδευση και η αγάπη μας για το αντικείμενο μας βοηθάει να δίνουμε ενεργειακές λύσεις και να παρέχουμε υπηρεσίες ποιότητας στους πελάτες μας.

Έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό διασυνδεδεμένων συστημάτων ( φωτοβολταϊκά πάρκα , «φωτοβολταϊκά στις στέγες» και net-metering ) μπορούμε και παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες καλύπτοντας όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου ( αδειοδότηση , προμήθεια , εγκατάσταση )

Το 2020 ξεκίνησε η παράλληλη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος  www.solar-shop.gr με σκοπό την διεύρυνση του πελατολογίου μας.

Ευελπιστούμε σε ένα πράσινο μέλλον , στην δυναμική και με σταθερές βάσεις ανάπτυξη του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.