Γενικές Πληροφορίες

Η AICO Α.Ε. από το 1988 αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία:
-στην παροχή λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, στον ξενοδοχειακό και βιομηχανικό χώρο με έργα όπως: βιομηχανική ψύξη, κλιματισμό, γεωθερμία, ηλιοθερμία, συμπαραγωγή, ανάκτηση ενέργειας, αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά, συστήματα επεξεργασίας νερού & διαχείρισης υδάτινων στοιχείων, συστήματα αυτόματου ελέγχου (ΒΜS) κ.α.
-στην μελέτη και κατασκευή σύμμικτων και μεταλλικών κτιρίων, με έμφαση στις βιομηχανίες τροφίμων.
-στην κατασκευή και ποιοτική αναβάθμιση κτιρίων και επαγγελματικών χώρων με τεχνογνωσία από πληθώρα μελετών και εγκαταστάσεων όπως: καταστήματα τραπεζών, αλυσίδες καταστημάτων super market, κτίρια γραφείων, κατοικίες, κ.α.

Η AICO εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 και διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 45001:2018 και έχει πεδίο δράσης που καλύπτει το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή φιλικών προς το περιβάλλον εγκαταστάσεων.

Δραστηριότητα στα Φωτοβολταϊκά

1988. Η αρχή στην εξοικονόμηση ενέργειας
Ιδρύεται η εταιρεία AICO με δραστηριότητα στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και επίκεντρο τη βιομηχανική ψύξη, τα κεντρικά συστήματα κλιματισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας.

1997. Επέκταση στην μελέτη – κατασκευή μεταλλικών κτιρίων
Ιδρύεται η δεύτερη χρονικά εταιρεία του ομίλου η Μηχανοδομική με κύρια δραστηριότητα την μελέτη και κατασκευή σύμμικτων και μεταλλικών κατασκευών για κτίρια τροφίμων, ξενοδοχειακά συγκροτήματα κ.α.

2006. Επένδυση στην παραγωγή ενέργειας
Ιδρύεται η εταιρεία Ecoenergia μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που ασχολείται με τη μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων, ενώ αργότερα θα γίνει και επίσημος συνεργάτης της εταιρείας ABB όσον αφορά τα φωτοβολταικά inverters της εταιρείας παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της ABB σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα η Ecoenergia έχει πάνω από 250 εγκαταστάσεις μικρών και μεγάλων φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργητικό της.

2019. Και συνεχίζουμε…
Η AICO AE διαθέτει ειδικό τμήμα μελετών και κατασκευών, αποτελούμενο από εξειδικευμένους μηχανικούς ενώ γνωρίζοντας τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για παροχή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση πάντοτε των βέλτιστων τεχνολογικά λύσεων, διατηρεί τμήμα έρευνας και ανάπτυξης αποβλέποντας στη διαρκή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων της.