Παρουσιάσεις του webinar για την ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών 16/9/2020

Δείτε εδώ τις παρουσιάσεις

See presentations here