Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια

Για να καταλάβουμε επιτέλους που βαδίζουμε…

Πατήστε εδώ