Το ΦΕΚ της νέας νομοθεσίας για τις ΑΠΕ και το net-metering

[ext-link]/pdf/N4203_2013.pdf[type-pdf]Κατεβάστε το ΦΕΚ της νέας νομοθεσίας[link-text]