Παρουσίαση Προέδρου ΣΕΦ για διαγωνισμούς ΑΠΕ

Δείτε εδώ την παρουσίαση του Προέδρου του ΣΕΦ Δρ. Σωτήρη Καπέλλου στο συνέδριο

“Εξοικονόμηση ενέργειας, Τοπική Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα”

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2018