Οι προτάσεις της Επιτροπής του ΥΠΕΚΑ για το net metering

 

Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διερεύνηση των τεχνικών λεπτομερειών για την κατάρτιση των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς.

[ext-link]https://helapco.gr/xoorigle/25-04-2014-Πορισμα-Ομάδας-Net-Metering-Τελικό.pdf[type-pdf]Κατεβάστε τη Δημοσίευση[link-text]